Intussen is het project “de zeven kruiswoorden” voltooid.

Het is geschreven voor mannenkoor en bariton-solist.

Naast de 7 woorden is er een instrumentale proloog: “Processie naar Golgota”

Interludia voor orgel en cello complementeren de muziek.

Begeleidende teksten: ds. Teun Wendt

Een volledige orkestuitgave wordt overwogen

 

Als voorbeeld is het 6e kruiswoorden uitgelicht.

 

Het werk is dit jaar o.a. door Edoza uitgevoerd in Sneek en Ommen en maakte diepe indruk. Dat gebeurde eveneens door Adoramus in Hoogeveen.

Ook in Hardenberg is de Gemengd Koor versie op Goede Vrijdag 2 keer uitgevoerd door de cantorij o.l.v. Frank Kaman. Ook Martin Mans en Peter Burger hebben delen uit dit werk op diverse plaatsen uitgevoerd. In 2018 wordt het werk door o.a de koren van Jan Willem Docter uitgevoerd.

Vraag een proefexemplaar aan!!!

Deel