In verband met ziekte van de eigen dirigent van EDOZA, Jan Hibma, heeft het bestuur van het interkerkelijk mannenkoor uit Sneek aan Roelof Elsinga gevraagd het dirigentschap tijdelijk waar te nemen.
In de loop der jaren heeft hij ook alle plaat- en cd-opnames van dit koor voor Mirasound begeleid en ook voor dit koor heeft hij veel muziek en arrangementen geschreven.
Vanzelfsprekend heeft hij zijn hulp aangeboden en zal, tot het – hopelijk- vollledig herstel van Jan Hibma zijn taken overnemen.
Inmiddels is Jan Hibma geheel hersteld en heeft hij zijn werk bij EDOZA weer opgepakt.
Roelof Elsinga blijft als 2e dirigent aan EDOZA verbonden en heeft op die manier het project “De zeven Kruiswoorden” met het koor gedaan.

Deel